Proclaimer

Internet ID is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website energie-vergelijken.eu. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van energie-vergelijken.eu

Wij bieden consumenten en zakelijke gebruikers de mogelijkheid om diensten en producten te vergelijken en overeenkomsten met leveranciers af te sluiten. Wij zijn niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf en doen dit zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie.

Deze informatie is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Wij geven aanbieders geen enkele zeggenschap over de activiteiten en over de getoonde informatie op de site. Ook hebben we er geen enkel voordeel bij om een bepaalde aanbieder met voorrang te behandelen. Toch kunnen we geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Acties van gebruikers op basis van onze informatie en adviezen komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid.

Proclaimer Energie-vergelijken.eu

Bij misbruik of andersoortig naar de mening van energie-vergelijken.eu ongewenst gebruik van de vergelijker behoudt energie-vergelijken.eu zich het recht voor het account van de gebruiker te schorsen of te verwijderen. De gebruiker kan energie-vergelijken.eu vragen het eigen account te verwijderen. Na het ontvangen van een dergelijk verzoek zullen wij hier zo spoedig mogelijk gehoor aan geven. In geval van overmacht – elke situatie waarin levering van de dienst door energie-vergelijken.eu redelijkerwijs niet kan worden verwacht – heeft energie-vergelijken.eu het recht om de levering van de dienst op te schorten. Als deze situatie zich voordoet, wordt de gebruiker tijdig op de hoogte gesteld.

Wet koop op afstand

Indien u een dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden.

Copyright

Niets van deze site energie-vergelijken.eu mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van energie-vergelijken.eu.

Over de disclaimer

Energie-vergelijken.eu behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Vragen of klachten? Neem contact met ons op!

Geactualiseerd: 26-02-2017

Besparen?

Beoordelingen

Waarom energie-vergelijken.eu

1. Bespaar tot 500 euro per jaar
2. Overstappen is zo geregeld
3. 14 dagen bedenktijd
4. 100% betrouwbaar
5. Exclusieve aanbiedingen